PiERP

PiERP

Sadece büyük işletmelerin değil, KOBİ'lerin de kullanacağı, en yeni teknolojiler ile geliştirilmiş, bulut tabanlı ERP uygulaması hizmetinizde.

Kurumsal Kaynak Planlama ( ERP- Enterprise Resource Planning) yazılımımız, üretim yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, muhasebe, çekirdek İK süreçlerini tekbir yazılımda bir araya getiren gelişmiş bir platformdur.

Tüm ilgili süreçlerin bir araya gelmesi ve birlikte çalıştırılmasından dolayı eskiden sadece büyük ölçekli işletmelerin ihtiyacı olduğu düşünülmüş ve o şekidle sahiplenilmiştir. Eski teknolojik yetenekler de bu olguyu desteklemiştir.

Oysa ki; bütün işletmelerin süreçleri gelişmiş, entegrasyonları çeşitlenmiş ve ihtiyaçları artmıştır. Diğer yandan da teknoloji gelişmiş ve daha uygun maliyetler ile özellikle hizmet olarak bilişim ürünlerinin sunumu sağlanmış ve kolaylaşmıştır.

Bu şekilde de günümüzde,  hem büyük işletmeler hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ERP hizmetinden yararlanabilecekler. 

 • İhtiyaca özel tasarlanmış, yerinde analizin gücüne sahip Yeni Nesil ERP
 • Bulut bilişim altyapısına özgü yazılım geliştirme süreçleri 
 • Kolay kurulum ve eğitim, hızlı devreye alma
 • SaaS ( Software As a Service) Modeli 
 • PaaS ( Platform As a Service) Modeli
 • İhtiyaç kadar kullanım, kullanım kadar ödeme
 • Büyük işletmeler için yerinde kurulm ve hizmet alternatifi ( On Prem) 
 • Gelişmiş enetgrasyon altyapısı 
 • Sorunsuz Veri Aktarımı
 • 7 X 24 Destek
 • 20 Yıllık Yazılım Hizmeti Tecrübesi 

 

PiHIS

PiHIS

Uzman PiDATA Ekipleri; ulusal çaptaki sağlık bilişimi tecrübeleri ile uluslar arası pazarlarda da Sağlık Bilişimi uygulamaları hizmeti sunmaktadır.

PiDATA ekiplerinde Sağlık Bilişimi uygulamalarında 20 yıla yakın tecrübe ve 300'ü aşkın proje deneyimi bir araya gelmiştir. Kullanıcıların ve sektörün ihtiyaçlarını en  iyi bilen ve söz konusu ihtiyaçlara özgü en gelişmiş çözümleri üreten PİDATA uzmanları artık hizmetlerini uluslar arası projelerde de sunmaktadır.

Sağlık Bilişimi'nin gelişmesine katkı sağlayan uluslar arası standartlar, evrensel gereksinimler, gelişen teknoloji ve bilgiye erişim olanakları doğrultusunda gerek Sağlık sektörü gerekse de Bilgi İşlem ve İletişim sektörleri günümüzde yep yeni bir çağa adım atmaktadır. Bir yandan sağlık kişiselleşmekte ve dijitalleşmekte iken diğer yandan kişiler her zamankinden daha mobil , daha bilinçli ve daha talepkar olmaktadır. Sağlıkta hizmet sunucular ve karar vericiler de söz konusu süreçler, artan nüfus , değişen demografi ve yükselen maliyetler ışığında en etkin kararları vermek, en uygun hizmeti sunmak konusunda Bilişim Teknolojilerine her zamankinden fazla gereksinim duymaktadır. 

PiDATA uzmanlığı, küresel alanda, sağlık hizmeti sunan yataklı tedavi kurumuna, hizmet sunumu planlayıcılarına, karar vericilere ve operasyonel yöneticelere süreç bazlı ve bütünleşik Sağlık Bilişimi hizmeti sunabilmektedir. Teknolojideki en gelişmiş yazılımlar, mobil uygulamalar, etkin entegrasyonlar ve ihtiyaca özel sistem tasarımları ile küresel çapta hizmet sunabilmektedir. 

 

 

 • Ulusal e-Sağlık Projeleri 
  • İhtiyaç Analizi 
  • Planlama ve Danışmanlık 
  • Sistem Kurulumu ve adaptasyon
  • Entegrasyon ve Devreye Alma
  • Destek ve Geliştirme
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
  • 20 Ayrı Temel Süreç Sistemi
  • 60 Ayrı Alt Sistem
  • LIS, PACS,RIS desteği
  • Uluslar Arası Standartlar ve Kodlara Uyum
  • Yerelleştime ve Entegrasyon
 • Kişiselleştirilmiş Sağlık Uygulamaları
 • Mobil Sağlık Uygulamaları
  • IoT Entegrasyonu
  • Farklı platformlara uyum
 • B2B Entegrasyonlar
 • Uluslar arası Standartlara, Küresel  Beklentilere uyum
 • Yerel, güçlü iş ortaklıkları, yerelde  - yerinde 7/24 destek
 • Finansal stabilite,  uluslar arası proje tecrübesi
 • Multilingual yazılım altyapısı
 • Mevcutta 5 farklı dil desteği

PiOPIZ

PiOPIZ

Kurulum, donanım, lisans, işletme sorunları olmayan bütünleşik iş zekası çözümü ile doğrudan ve sadece İş Zekası kullanımı ile ilgilenebilirsiniz.

Günümüzde Kurumların ve işletmelerin karar verme, hayata geçirme, anlık/ sürekli kontrol, planlama ve yönetim süreçlerinin en önemli bileşeni şüphesiz ki İş Zekası uyugulamaladır. İş Zekası süreçlerinin de etkin bir şekilde çalışabilmesi; verilerin doğru ve eksiksiz olması, iş zekası uygulamasının ihtiyaçları karşılaması, donanım ve altyapının ilgili teknolojilere uygun / yeterli olması gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Birçok İş Zekası projesi, ilgili etken/bileşenlerin uyumsuzluğu ya da eksikliğinden dolayı istenilen başarıya ulaşamayabilmektedir. 

PiDATA ekipleri, kurum ve işletmelerin İş Zekası ihtiyaçları için benzersiz bir çözüm geliştirdi. Gelişmiş İş Zekası uygulamaları ve projeye / ihtiyaca özgü entegre donanım altyapısı ile müşteriler hızlı, kolay ve etkin hizmete ulaşabileceklerdir. 

PiOPIZ, sektörde ilk olarak; ihtiyaç sahiplerine yerinde donanım desteği ile tek bir paket dahilinde entegre, bütünleşik İş Zekası çözümü sunmakta ve bu şekilde kullanıcılar sadece gelişmiş yazılımları kullanarak süreçlerini geliştirebilmektedirler.  

 

 

 • Gelişmiş Dashboard ve arayüzler
 • Mobil Uygulama Desteği
 • Farklı veri tipleri ve veri tabanları ile entegrasyon ( RDMS, Big Data, NoSQL) 
 • Kolay kurulum, mevcut altyapı ile etkin entegrasyon
 • Kullanım Kolaylığı 
 • Sürdürülebilir, Ölçeklenebilir, Geliştirilebilir
 • Güçlü Donanım- Altyapı Desteği
 • Yazılım ve Donanımda tek bir hizmet sağlayıcı ile muhatap olma kolaylığı
 • Bütünleşik Hizmet Ayrıcalığı
 • Sürekli Yüksek performans 
 • Dinamik Sorgu / Rapor Yeteneği

PiBACKUP

PiBACKUP

Yedekleme süreçleriniz için yenilikçi bir bakış açısı. PiBACKUP, gerekli her bir byte'ın optimum yedeklenebilmesi için entegre bir uygulama hizmetidir.

Kurumlar ve işletmeler günümüzde öncelikle ve özellikle kritik verilerini yedeklemek için yatırım yapmaktadırlar. Farklı teknolojik yöntemler ile gerek fiziksel gerek sanal yedeklemeler ile olası kötü gün senaryolarına karşı hazırlık yapmaktadırlar.

Söz konusu yatırımlar, ihtiyacın büyüklüğüne, sahip olunan bütçeye ve kullanılacak teknolojiye göre farklılıklar göstermektedir. Lakin korkulan gün geldiğinde, ihtiyacın yanlış belirlenmesi, bütçenin uygun kullanılmaması veya teknoloji tercihindeki yanlışlıktan dolayı sorunlar yaşanabilmekte ve yedekten geri dönüş umut edilen kadar sağlıklı olmayabilmektedir.

PiDATA ekipleri, belirtilen riskleri en aza indirecek gelişmiş bir çözüm sunmaktadır. PİBACKUP uygulaması ile kurum ve işletmeler, olası en uygun maliyetler ile gelişmiş bir teknolojik altyapıya ulaşabilecek ve sadece en kritik verilerini değil süreçlerindeki tüm verileri eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde yedekleyebileceklerdir. Maliyetlerin kontrolündeki en büyük etken ise yine gelişmiş teknoloji kullanımı olacaktır.

PiBACKUP , bulut bilişime özel tasarlanmış yazılım araçları ile kullanımı kolay bir platform desteği sunmaktadır. Bunun yanı sıra, hizmeti kendi ortamlarında almak isteyen müşteriler için de ölçeklenebilir On PREM yedekleme hizmeti sunulabilmektedir.  

 • Kullanımda olan her BYTE değerlidir.
 • Kritik Olmayan verilerin de yedekleme gerekliliği
 • Kolay kurulum, hızlı veri aktarımı
 • Bulut Bilişim Altyapısı, hızlı erişim
 • Güvenli
 • Ölçeklenebilir, Geliştirilebilir
 • On Prem Hizmet Seçeneği
 • 7/24 Destek 
 • Bütünleşik Hizmet Ayrıcalığı

PiAPPLIANCE

PiAPPLIANCE

PiAPPLIANCE müşterileri, uygulamalara özgü planlanmış etkin donanım bileşenleri ile bütünleşik hizmet ayrıcalığını yaşarlar.

Bilgi sistemleri kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan birisi; kullandıkları yazılımlar ile donanımların uyumsuzluğudur. Söz konusu uygunsuzluklar uygulamaların çalışmasına engel olmasa da; gereğinden az ya da fazla donanım konfigürasyonu, zamanla değişen gereksinimler ve isterler, değişen yazılım teknolojileri gibi nedenler ile etkinlik ve verimlilik ortadan kalkmakta ve bunun sonucunda da bilişim sistemleri kullanımı yararların yanında zararlar da doğurmaktadır.

PiDATA ekipleri, PiDATA yazılımlarını kullanmakta olan kurum ve işletmeler için söz konusu zararları ortadan kaldıracak, ve fayda/maliyet dengesinin müşteriler lehine gelişmesine katkı sağlayacak yeni bir hizmeti sunmaktadır.

Her bir yazılım uygulaması ve projeye özgü uyarlanabilecek, ilgili uygulamalardan maksimum fayda, etkinlik ve verimliliğin alınmasını sağlayacak donanım ve altyapı desteği.

Küresel bilişim aktörlerinin de yakın zamanda sunmaya başladığı söz konusu hizmet dahilinde kullanıcılar; PiAPPLIANCE ile yazılım ve donanım entegre hizmetin ayrıcalıklarını yaşayacaklardır. 

 

 • Yazılım / Donanım entegre bilişim hizmeti
 • Yazılımlara ve Proje Özgü Tasarım
 • Tek Bir Üretici ile İletişimde olma kolaylığı
 • Lisans, kurulum , donanım desteği vb süreçleri  hizmet sunucuya devretme
 • Geliştirilebilir, Ölçeklenebilir Yapı
 • Donanım yazılımlarında sürekli güncel versiyon kullanımı