TALES ERP

TALES ERP

Sadece büyük işletmelerin değil, KOBİ'lerin de kullanacağı, en yeni teknolojiler ile geliştirilmiş, bulut tabanlı TALES ERP uygulaması hizmetinizde.

Kurumsal Kaynak Planlama ( ERP- Enterprise Resource Planning) yazılımımız, iş takip ve proje yönetimi, İK yönetimi, satış ve pazarlama yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, çağrı masası yönetimi gibi  süreçleri tekbir yazılımda bir araya getiren gelişmiş bir platformdur.

Tüm ilgili süreçlerin bir araya gelmesi ve birlikte çalıştırılmasından dolayı eskiden sadece büyük ölçekli işletmelerin ihtiyacı olduğu düşünülmüş ve o şekilde sahiplenilmiştir. Eski teknolojik yetenekler de bu olguyu desteklemiştir.

Oysa ki; bütün işletmelerin süreçleri gelişmiş, entegrasyonları çeşitlenmiş ve ihtiyaçları artmıştır. Diğer yandan da teknoloji gelişmiş ve daha uygun maliyetler ile özellikle hizmet olarak bilişim ürünlerinin sunumu sağlanmış ve kolaylaşmıştır.

Bu şekilde de günümüzde,  hem büyük işletmeler hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) TALES ERP hizmetinden yararlanabilecekler. 

 • İhtiyaca özel tasarlanmış, yerinde analizin gücüne sahip Yeni Nesil ERP
 • Bulut bilişim altyapısına özgü yazılım geliştirme süreçleri 
 • Kolay kurulum ve eğitim, hızlı devreye alma
 • SaaS ( Software As a Service) Modeli 
 • PaaS ( Platform As a Service) Modeli
 • İhtiyaç kadar kullanım, kullanım kadar ödeme
 • Büyük işletmeler için yerinde kurulm ve hizmet alternatifi ( On Prem) 
 • Gelişmiş enetgrasyon altyapısı 
 • Sorunsuz Veri Aktarımı
 • 7 X 24 Destek
 • 20 Yıllık Yazılım Hizmeti Tecrübesi 

 

PiOPIZ

PiOPIZ

Kurulum, donanım, lisans, işletme sorunları olmayan bütünleşik iş zekası çözümü ile doğrudan ve sadece İş Zekası kullanımı ile ilgilenebilirsiniz.

Günümüzde Kurumların ve işletmelerin karar verme, hayata geçirme, anlık/ sürekli kontrol, planlama ve yönetim süreçlerinin en önemli bileşeni şüphesiz ki İş Zekası uyugulamaladır. İş Zekası süreçlerinin de etkin bir şekilde çalışabilmesi; verilerin doğru ve eksiksiz olması, iş zekası uygulamasının ihtiyaçları karşılaması, donanım ve altyapının ilgili teknolojilere uygun / yeterli olması gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Birçok İş Zekası projesi, ilgili etken/bileşenlerin uyumsuzluğu ya da eksikliğinden dolayı istenilen başarıya ulaşamayabilmektedir. 

PiDATA ekipleri, kurum ve işletmelerin İş Zekası ihtiyaçları için benzersiz bir çözüm geliştirdi. Gelişmiş İş Zekası uygulamaları ve projeye / ihtiyaca özgü entegre donanım altyapısı ile müşteriler hızlı, kolay ve etkin hizmete ulaşabileceklerdir. 

PiOPIZ, sektörde ilk olarak; ihtiyaç sahiplerine yerinde donanım desteği ile tek bir paket dahilinde entegre, bütünleşik İş Zekası çözümü sunmakta ve bu şekilde kullanıcılar sadece gelişmiş yazılımları kullanarak süreçlerini geliştirebilmektedirler.  

 

 

 • Gelişmiş Dashboard ve arayüzler
 • Mobil Uygulama Desteği
 • Farklı veri tipleri ve veri tabanları ile entegrasyon ( RDMS, Big Data, NoSQL) 
 • Kolay kurulum, mevcut altyapı ile etkin entegrasyon
 • Kullanım Kolaylığı 
 • Sürdürülebilir, Ölçeklenebilir, Geliştirilebilir
 • Güçlü Donanım- Altyapı Desteği
 • Yazılım ve Donanımda tek bir hizmet sağlayıcı ile muhatap olma kolaylığı
 • Bütünleşik Hizmet Ayrıcalığı
 • Sürekli Yüksek performans 
 • Dinamik Sorgu / Rapor Yeteneği

İŞ TAKİP ve YÖNETİMİ

İŞ TAKİP ve YÖNETİMİ

İş Takip Uygulaması ile farklı departmanların ve rollerin süreçleri / iş akışları tek bir platformdan esnek bir yapı ile kişiye özel olarak yönetilebilmektedir.

İş Takip ve Yönetim Sistemi, satınalmadan satışa, planlamadan üretime, ihracattan pazarlamaya, perakende dağıtımdan hizmet sunumuna çok farklı departmanların iş akışlarına ayrı ayrı uyarlanabilen, özelleştirilebilir gelişmiş yapısı ile firmaların ve kurumların hizmetine sunulmuştur. Birimler kendi süreçlerini, aşamalarını tanımlayabilir, iç yapılarına özgün akışları oluşturabilirler. Bu şekilde süreçlerini iyileştirirken aynı zamanda standart bir iş takip yönetimine de kavuşacaklardır. 

Herhangi bir işin tanımlandıktan sonra hangi birimde hangi aşamada olduğu, kim ve kimlerin o işle ilgili ne kadar zaman harcadığı, kullanılan kaynaklar, görev atamaları, olası bitiş süresi ve sonraki aşamasının anlık olarak takip edilebildiği esnek bir arayüz sağlamaktadır. Farklı departmanların iş akışları arasında entegrasyon yapılabilmekte, böylelikle de işletme genelinde iş akışları ve süreçler aksamadan sistem üzerinden de ilerleyebilmektedir. 

İş Takip ve Yönetim Sistemi ile çalışanlar zamanlarını daha verimli kullanırken yöneticiler de platform sayesinde daha etkin kaynak kullanımını hayata geçirebileceklerdir.

Değişken ve entegre pano altyapısı sayesinde işletme dahilindeki tüm süreç ve iş akışları tek bir platform üzerinden takip edilebilmekte ve yönetilebilmektedir. 

 • Gelişmiş İş Akış Yönetimi 
  • Özelleştirilebilir Panolar
  • Aşama ve İş Grubu Tanımlama
  • Kaynak Atama
  • Entegre Pano Tasarımı
  • İş Paketi Yönetimi
  • Planlanan, Devreden, Devam Eden, İptal Olan İşlerin Takibi
 • Kaynak Yönetimi 
  • İş Bazlı Zaman Planlama ve Kullanımı 
  • İnsan Kaynağı Görevlendirme ve Takibi 
  • Birimler Arası Koordinasyon
  • Verimlilik Analizi
  • Performans Değerlendirme 
 • SLA Yönetimi
  • Sözleşme Bazlı Yönetim
  • Anlık SLA Takibi 
  • Merkezi Yardım Masası
  • Bütçe, Görev entegrasyon
 • Birimler arası Pano / Süreç Akışı ve Entegrasyonu
 • Tümleşik Yapı

İK YÖNETİMİ

İK YÖNETİMİ

Aday seçiminden emeklilik süreçlerine kadar gerekli İnsan Kaynakları süreçleri tek bir platformda hizmetinizde.

İşletmelerin en önemli kaynağını daha iyi yönetebilmelerini sağlayan TALES ERP İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi gerek özel sektör firmalarının gerekse kamu kurumlarının hizmetine sunuldu. İnsan Kaynaklarının ilk aşaması Aday İlanı oluşturulması ile başlayarak, tüm personelin detaylı kaydının gerçekleştirildiği, takibinin sağlandığı, performans ve verimlilik analizlerinin yapılabildiği gelişmiş bir yapıya sahiptir. 

Kişi / rol bazlı yetkinlik analizi ve karşılaştırması, eğitim uygulamaları ile bütünleşik çalışması, PDKS sistemleri ve maaş/bordro uygulamaları ile entegre yapısı sayesinde tek bir uygulama üzerinden tüm İnsan Kaynakları süreçleri yönetilebilmektedir. 

İzin ve rapor takipleri, puan yönetimi, çalışma raporları, ziyaret raporları gibi farklı süreçleri de içerisinde barındıran uygulama ile işletme çapında entegre bir kaynak yönetimi sağlanabilmektedir. 

 • Unvan / Görev / Rol Bazlı Yönetim
 • İşe Alım Yönetimi
  • Aday Tanımları
  • İlan Kayıtları
  • Yetkinlik Analizi
  • Süreç Yönetimi
 • Detaylı Personel Kayıtları
 • Performans ve Verimlilik Yönetimi
 • Raporlama
  • Çalışma Formları
  • Ziyaret Formları
  • İzin Formları
  • Harcırah Formları

E-OFİS

E-OFİS

Ofis süreçlerinin etkin yönetimi için ihtiyacınıza özel olarak geliştirildi.

E-Ofis Uygulamaları, ofis idari süreçlerinin kayıt altına alınabilmesi, süreçlerin ve işlevselliğin ölçülebilmesi ve verimliliğin arttırılması için geliştirilmiştir. 

Çağrı, Ziyaretçi, Kargo kaydı ve takibi etkin bir şekilde sağlanabilmektedir. İç ve dış toplantı kayıtları, toplantı odası yönetimi, konaklama ve seyahat rezervasyonları tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Çalışanlar, müşteriler veya bayiler için gerçekleştirilecek tüm etkinlikler E-Ofis üzerinden planlanabilir, davet edilip takibi sağlanabilmektedir. 

Tales ERP'nin diğer uygulamaları ile bütünleşik olarak çalışabilen E-Ofis uygulaması ile tüm ofis süreçleriniz etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

 

 

 • Arama / Çağrı Yönetimi
 • Ziyaretçi Yönetimi
 • Kargo Yönetimi
 • Sabit Gider Kaydı
 • Konaklama ve Seyahat Rezervasyonları
 • Toplantı Odası Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Etkinlik Yönetimi
 • Dahili mesajlaşma